PCUW

Liczba odwiedzających: 3527
Wejście do siedziby PCUW w WyszkowiePowiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie zostało utworzone na mocy Uchwały Nr XIII/94/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 18 września 2019 roku. Scentralizowanie obsługi jednostek obsługiwanych nastąpiło z dniem 01 stycznia 2020r.

Centrum działa na podstawie Statutu zatwierdzonego Uchwałą Rady Powiatu.

Do zadań Centrum należy obsługa finansowa, kadrowo-płacowa, administracyjna i organizacyjna jednostek obsługiwanych wskazanych w Statucie.

Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który zarządza nim i reprezentuje go na zewnątrz na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu.